Bel Fıtığında Epidural Steroid ve Amiltriptilin tedavisi

Gazete - Dergi Comments Off on Bel Fıtığında Epidural Steroid ve Amiltriptilin tedavisi

Giriş; Bel ağrılarının en önemli nedenlerinden biri lomber vertebra disk hemileridir. Bu çalışma disk hemisi kaynaklı akut bel ağrılarında, epidural steroid injeksiyonu (EPSİ) ile EPSİ+ amitriptilin kombinasyonunun etkinliğini karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır…

Scan00061 Scan00071Scan00101Scan00091Scan00081Scan00111