Dirsek Artroskopisi

Yaşam Sağlık Comments Off on Dirsek Artroskopisi

20140512-130832.jpgTedaviye dirençli tenisçi dirseğinde çözüm artroskopik gevşetme ve epikondil debridmanıdır.

Tenisçi dirseği (lateral epikondilit) ele ve parmaklara kavrama gücü veren kasların birleşik tendonun kemiğe yapışma yerinde oluşan zorlanma sonucudur. Bu zorlanmada ortaya çıkan kemik, tendon ve kemik tednon birleşim yeri hasarının iyileşmesinde oluşan nedbe dokusu kronikağrı nedeni olabilir.

Ameliyatsız çözümlerde nedbe dokusunun olabildiğince normal douya dönüşmesiiçin önlemler alınır. BU önlemler yetersiz kaldığında “entesopati” diye adlandırdığımız kronik ağrılı süreç başlamıştır. İkinci aşamada nedbe dokusunu parçalayıcı daha invaziv yöntemler, steroid, ses dalgası, mezoterapi, proloterepi denemeye başlar. Bu tedeviler yetersiz kaldığında başvurulan cerrahiyöntemler ise anatominin geri dönüşü olmaan değiştirilmesini gerektirebilir.

Artroskopik cerrahide anatomik yapılar korunur. Doğrudan nedbe dokusunun oluşturğu kenik-tendon birleşimi görüntülenip fazlalıklar temilenip, yeniden iyileşme ve onarım olacak şekilde dokular uyarılır.

Hasta aynı gün dirsek rehabilitasyonuna başlayabilir.

Tedavi sonrası ağrı aşamalı olarak belirgin azalır.

Detaylar için lütfen arayın