Meslek Örgütleri

ÜYESİ OLDUĞUM MESLEK ÖRGÜTLERİ

 • Türk Ortopedi Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBID) 1997
 • SICOT 1997
 • Türk Omurga Derneği1995
 • Omurga Minimal Invazive ve Girişimsel Cerrahi Teknikler Derneği (Kurucu) 2009
 • Minimal Invaziv Omurga Cerrahisi Derneği (Kurucu) 2009
 • EFORT (European Federation Orthopadecis and Trauma)1998
 • ISMISS (2004-2013 Yönetim Kurulu üyesi)
 • IMLAS (Lazer Cerrahisi derneği yönetim kurulu-2002-2005)
 • AAMISS 2004 kurucu üye (Asya Minima invaziv cerrahi derneği)
 • PASMISS 2011 gözlemci yönetim kurulu üyesi-onursal konuşmacı
 • ISASS (International Society Advanced Spine Surgery) 2013
 • WFMISS 2012 Kurucu üye